Интервју со Петер Терин, автор на книгата „Чувар“

„Јас се сметам за Европеец. Можеби на второ место како Белгиец, па Фламанец.“

Интервју со Петер Терин, автор на книгата „Чувар“ и добитник на Наградата за литература на Европската Унија.