Георгиевски Драган

Кратка биографија на преведувачот на делото Градот Бохејн 

Образование:

2006-2010 – Дипломиран филолог на универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје, филолошки факултет Блаже Конески – Скопје: катедра за англиски јазик и книжевност (преведувачка насока) и катедра за источно и западнословенски јазици (чешки јазик и книжевност).

Работно искуство:

 • 2009 – денес – Дигитално студио Делуск – титлување (хонорарно).
 • 2010 – денес – Конзуларно одделение на Амбасадата на Чешката Република во Скопје – конзуларен службеник/преведувач (полно работно време).

Јазични вештини:

 • Англиски јазик – одлични;
 • Чешки јазик – одлични;
 • Германски јазик – напредни;
 • Словачки јазик – основни;
 • Грчки јазик – основни.

Избор на преведени дела:

 • Remember you, Yrsa Sigurdardóttir, Бегемот – Скопје, 2014 година (во тек);
 • Unparalleled Adventure of one Hans Pfaall, Edgar Allan Poe, Арс Ламина – Скопје, 2014 година (во тек);
 • The beast in the jungle, Henry James, Арс Ламина – Скопје, 2014 година (во тек);
 • Storyteller, Jodi Picoult, Арс Ламина – Скопје, 2014 година (во тек) – со Марија Ристовска;
 • Mr. Pip, Lloyd Jones, Арс Ламина – Скопје, 2014 година;
 • Превод на неколку есеи во T. S. Eliot – Essays, Конгресен Сервисен Центар –Скопје, 2013 година;
 • Preface: On the Prospects of Christianity (part 2), George Bernard Shaw  во Книжевножитие, Макавеј – Скопје, 2013 година;
 • Preface: On the Prospects of Christianity (part 3), George Bernard Shaw во Книжевножитие, Макавеј – Скопје, 2013 година;
 • Preface: On the Prospects of Christianity (part 1), George Bernard Shaw во Книжевножитие, Макавеј – Скопје, бр. 28, година 6, септември 2012 година;
 • Gazebo – Raymond Carver in: Книжевножитие, Макавеј – Скопје, март 2010 година;
 • A Selection of Plays, George Bernard Shaw како дел од проектот Превод на дела од нобеловци, Микена – Битола, 2009 година.