Интервју со Жан Бак, автор на книгата „Аматер“

Разговор со Жан Бак (Луксембург), автор на романот „Аматер“ и добитник на Наградата за литература на Европската Унија.